Termeni și condiții

i-Asigurare

TERMENI ŞI CONDIŢII DE UTILIZARE

VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE UTILIZARE ÎNAINTE DE A FOLOSI SOLUȚIA i-ASIGURARE.

Prezentul acord legal dintre dumneavoastra și S.C. i-Asigurare Mobile S.R.L. are în vedere utilizarea soluției i-Asigurare de către dumneavoastră. Puteți utiliza soluția i-Asigurare numai în conformitate cu acești Termeni și condiții. Serviciile oferite prin soluția i-Asigurare pot fi modificate în timp, pe măsură ce îmbunătățim sau adăugăm funționalități. Putem opri, suspenda sau modifica aceste servicii în orice moment, fără notificare prealabilă. De asemenea, putem elimina oricând orice conținut al serviciilor oferite. Conform Legii comerțului electronic (Legea 365/2002 cu modificările aduse prin legea 121/2006) "Art. 7: Validitatea, efectele juridice și proba contractelor încheiate prin mijloace electronice (1) Contractele încheiate prin mijloace electronice produc toate efectele pe care legea le recunoaște contractelor, atunci când sunt întrunite condițiile cerute de lege pentru validitatea acestora. (2) Pentru validitatea contractelor încheiate prin mijloace electronice nu este necesar consimțământul prealabil al părților asupra utilizării mijloacelor electronice. (3) Proba încheierii contractelor prin mijloace electronice și a obligațiilor care rezultă din aceste contracte este supusă dispozițiilor dreptului comun în materie de probă și prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică."

Prin folosirea acestei soluții i-Asigurare vă exprimaţi acordul cu privire la aceşti termeni şi condiţii de utilizare (prin bifarea căsuţei "Sunt de acord cu termenii şi condiţiile de utilizare"). Dacă nu sunteţi de acord cu aceşti termeni şi condiţii de utilizare, vă rugăm să nu folosiţi soluția i-Asigurare.

Acest acord privind termenii şi condiţiile de utilizare („Acordul”) reprezintă o convenţie cu caracter obligatoriu, realizată între dumneavoastră, personal sau în numele unei entitaţi (în continuare "Utilizator" sau "dumneavoastră"), şi S.C. i-Asigurare Mobile S.R.L. (în continuare "Operatorul"), privind condiţiile accesului şi utilizării de către dumneavoastră a soluției i-Asigurare.

Soluția i-Asigurare nu este destinată utilizării de către persoanele sub 18 ani. Prin folosirea acestei soluții i-Asigurare, declarați că aveți cel puțin 18 ani împliniți și vă asumați răspunderea că datele și informațiile furnizate de dumneavoastră sunt reale.

DUMNEAVOASTRĂ ACCEPTAŢI ŞI CONSIMŢIŢI ÎN MOD EXPRES SĂ VĂ OBLIGAŢI PRIN ACEST ACORD, CONFIRMÂND ACEASTĂ ACCEPTARE ÎN TIMPUL PROCESULUI DE ÎNREGISTRARE (DACĂ ESTE CAZUL), PRECUM ŞI CONTINUÂND SĂ UTILIZAŢI SOLUȚIA I-ASIGURARE.


DEFINIŢII

În scopul prezentului Acord, cu excepţia cazurilor în care se prevede altfel prin definiţie sau se oferă o altă interpretare în Acord ori rezultă altfel din context, următoarele cuvinte şi sintagme vor avea semnificaţia indicată mai jos:

„Cont de Utilizator”
înseamnă contul de înregistrare creat de Utilizator în cadrul soluției i-Asigurare;
„Date cu caracter personal”
înseamnă informaţiile referitoare la un Utilizator persoană fizică, precum: prenume, nume, CNP, seria și numărul cărții de identitate, număr de telefon, adresă poştală, email;
„Formular”
înseamnă documentul tipizat, afişat ca atare de către Operator pe soluția i-Asigurare, care trebuie să fie completat de Utilizator în scopul comandării polițelor de asigurare;
„Furnizor”
înseamnă asiguratorul persoana juridică română sau străină ori societatea mutuală autorizată în condițiile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor să exercite activități de asigurare;
„Informaţii pentru înregistrare”
înseamnă Datele cu caracter personal, în cazul persoanelor fizice, şi datele de indentificare ale persoanelor juridice, precum: denumirea, sediul social, numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului, Codul Unic de Înregistrare, inclusiv informaţiile necesare pentru emiterea facturii (e.g., banca şi numărul de cont bancar);
„Operator”
înseamnă S.C. i-Asigurare Mobile S.R.L., o societate cu răspundere limitată organizată potrivit legislaţiei din România, având sediul social în Strada Popa Soare, Nr. 69, Sector 2, București
"Soluția i-Asigurare"
înseamnă pagina de web intitulată "i-asigurare.ro" și aplicațiile pentru smartphone, aflate în proprietatea Operatorului și administrate de către acesta;

MODIFICĂRI ADUSE ACORDULUI

Operatorul îşi rezervă dreptul de a aduce amendamente şi de a modifica prezentul Acord în mod periodic. Modificările aduse prezentului Acord vor fi publicate pe pagina de web „i-asigurare.ro” şi revizuirile vor fi afişate după dată. Amendamentele vor intra în vigoare imediat după postarea pe website-ul Operatorului. Sunteţi de acord să vă conformaţi oricăror modificări aduse prezentului Acord atunci când utilizaţi Serviciile Operatorului după ce orice astfel de modificare postată pe website devine efectivă. Prin urmare, este important să examinaţi în mod regulat prezentul Acord pentru a vă asigura că sunteţi informaţi cu privire la schimbări. Modificările aduse prezentului Acord vor deveni efective imediat după ce au fost postate, dar nu se vor aplica retroactiv.

Operatorul îşi rezervă dreptul în orice moment să modifice sau să întrerupă, temporar sau permanent, soluția i-Asigurare sau Serviciile Operatorului (sau oricare parte a acestora), cu sau fără notificare. Sunteţi de acord că Operatorul nu va fi ţinut responsabil faţă de dumneavoastră sau faţă de terţi pentru orice modificări, suspendări sau discontinuităţi ale Serviciilor Operatorului.


COTAȚIE PREȚ

Pentru obținerea unei cotații de preț, datele introduse de către dumneavoastră în aplicația i-Asigurare vor fi transmise către societățile de asigurare (“Furnizori”). Pentru emiterea unui contract de asigurare vor fi utilizate datele introduse de către dumneavoastră în soluția i-Asigurare prin urmare, trebuie să furnizați informații corecte și complete de identificare pe care S.C. i-Asigurare Mobile S.R.L. le poate utiliza pentru emiterea poliței de asigurare, facturare și livrare. Contractele de asigurare se supun reglementărilor emise de către Comisia De Supraveghere a Asigurărilor împreună cu modificările ulterioare iar condițiile de asigurare sunt specifice fiecărui Furnizor în parte. Răspunderea în ceea ce privește contractele de asigurare precum și condițiile de asigurare revine societăților de asigurare emitente în integralitatea lor.


COMENZI, MODALITATE DE PLATĂ ȘI FACTURARE

Toate Comenzile sunt efectuate online. După înregistrare, un Utilizator poate selecta polițele de asigurare dorite şi plasa o Comandă online. Comanda este redirecţionată către Furnizorul vizat, care confirmă primirea şi acceptă Comanda respectivă sau indică faptul că acea Comandă nu poate fi acceptată, parţial sau integral. Confirmarea este redirecţionată către Utilizator şi polițele pentru care a fost acceptată Comanda sunt emise și ulterior livrate direct de către Operator, la adresa indicată de Utilizator în Formular. Politele de asigurare de calatorie și cele de locuinta se livreaza electronic, pe e-mail.


LIVRARE

Polițele de asigurare se livreaza electronic, prin email. Atunci cand situatia o impune, politele se pot livra si fizic. Modalitatea si conditiile de livrare difera in functie de valoarea totala a comenzii, de locatia unde se face livrarea si de transportator (Posta Romana sau curier).
Comenzile primite vineri seara după ora 17:00 și în weekend, vor fi procesate astfel:

 • în cazul plății cu cardul ONLINE, polițele se vor trimite pe email;
 • în cazul plății la livrare (ramburs), polițele vor fi procesate în funcție de disponibilitatea operatorilor noștri, dar nu mai târziu de luni.

Prin urmare, comenzile primite vineri seara după ora 17:00 și în weekend vor fi transferate curierului luni (sau depuse la Poștă, după caz), urmând să ajungă fizic la destinatar în ziua următoare - marți.


DECLARAŢII ALE UTILIZATORULUI

Precizări generale

Folosind soluția i-Asigurare, dumneavoastră declaraţi şi garantaţi că:

 1. toate Informaţiile pentru înregistrare pe care le furnizaţi sunt corecte, precise şi nu induc în eroare;
 2. datele și informațiile furnizate sunt reale la momentul completării cererii;
 3. datele și informațiile furnizate sunt conforme cu cele din certificatul de înmatriculare
 4. persoana menționată în formularul de comandă este proprietarul autovehiculului
 5. aveți cel puțin 18 ani împliniți;

ACTIVITĂŢI INTERZISE

Nu puteţi accesa sau folosi soluția i-Asigurare pentru niciun alt scop decât cel pentru care Operatorul îl face disponibil. Soluția i-Asigurare este destinată doar întrebuinţării personale de către Utilizatori şi nu poate fi folosit în legătură cu alte activităţi comerciale, cu excepţia celor care sunt în prealabil şi în mod expres avizate şi aprobate în scris de către Operator. Activităţile interzise includ, dar fără a se limita la:

 1. activitate criminală sau generatoare de prejudicii, inclusiv pornografia infantilă, fraudă, trafic de materiale obscene, trafic de droguri, jocuri de noroc, hărţuire, urmărire, spamming-ul, încălcarea drepturilor de autor, încălcarea drepturilor asupra unui brevet sau furtul de secrete comerciale;
 2. extragere sistematică de date sau alt conţinut din soluția i-Asigurare pentru a crea sau compila, direct sau indirect, o colecţie, compilaţie, bază de date sau un director, fără acordul scris al Operatorului;
 3. a face orice utilizare neautorizată a Serviciilor Operatorului, inclusiv colectarea numelor de utilizator şi/sau a adreselor de email ale Utilizatorilor prin mijloace electronice sau de altă natură în scopul de trimite email-uri nesolicitate;
 4. angajare în activităţi de încadrare neautorizată pe un suport al soluției i-Asigurare ori conectare neautorizată la soluția i-Asigurare;
 5. angajarea în orice utilizare automată a sistemului, cum ar fi folosirea scripturilor pentru a adăuga prieteni sau a trimite comentarii sau mesaje, sau folosirea oricăror algoritmi de tip data mining, roboţi sau alte instrumente similare de colectare şi extragere a datelor;
 6. interferarea cu, întreruperea sau crearea unei sarcini excesive pentru soluția i-Asigurare, pentru reţelele sau serviciile care au legătură cu soluția i-Asigurare;
 7. încercarea de a-şi asuma identitatea unui alt Utilizator ori a unei alte persoane;
 8. utilizarea Contului de Utilizator ce aparţine unui alt Utilizator;
 9. folosirea oricăror informaţii obţinute prin intermediul soluției i-Asigurare în scopul de a hărţui, abuza sau prejudicia o altă persoană;
 10. folosirea Serviciilor Operatorului ca parte din orice efort de a concura cu Operatorul sau de a presta servicii ca agent sau reprezentant;
 11. descifrarea, decompilarea, dezasamblarea sau procesul de reverse engineering a oricărui tip de software care cuprinde sau în orice fel care constituie o parte a soluției i-Asigurare;
 12. utilizarea soluției i-Asigurare într-o manieră incompatibilă cu legile şi regulamentele aplicabile.

DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Operatorul deține toate drepturile de proprietate intelectuală cu privire la soluția i-Asigurare, logo, structură și design. Conţinutul furnizat prin intermediul soluției i-Asigurare, structura, desgin-ul, logo-ul şi siglele conţinute de acesta sunt deţinute de către Operator şi sunt obiectul drepturilor de autor şi al altor drepturi de proprietate intelectuală în conformitate cu legislaţia română. Conţinutul soluției i-Asigurare include, dar fără a se limita la, toate codurile sursă, bazele de date, măsurile de funcţionalitate, software- ul, design, fişiere audio, video, text, fotografii şi grafică.

Mărcile deţinute de către Operator nu pot fi folosite, inclusiv ca parte a mărcilor şi/sau ca parte a numelor de domenii, în legătură cu orice produs sau serviciu, în orice mod care este de natură să provoace confuzie şi nu pot fi copiate, imitate sau folosite, în tot sau în parte, fără acordul prealabil scris al Operatorului.

Conţinutul soluției i-Asigurare vă este oferit "CA ATARE" pentru informarea şi numai pentru uzul dumneavoastră personal şi nu poate fi folosit, copiat, reprodus, republicat, încărcat, distribuit, transmis, difuzat, afişat, vândut, licenţiat sau altfel exploatat în orice fel de alte scopuri, fără acordul prealabil scris al proprietarului. Recuperarea sistematică de date sau alt conţinut din soluția i-Asigurare pentru a crea sau compila, direct sau indirect, o colecţie, compilaţie, bază de date sau un director, fără permisiunea prealabilă scrisă din partea Operatorului este interzisă.

Operatorul nu vă transferă drepturile sale de proprietate asupra soluției i-Asigurare. Operatorul păstrează toate drepturile de proprietate intelectuală aferente. Nu vă este permis să redistribuiţi, să vindeţi, să decompilaţi, să folosiţi procesul de reverse engineering, să dezasamblaţi sau să aduceţi în orice alt mod soluția i-Asigurare la o forma perceptibilă omului.

Nicio dispoziție din prezentul Acord nu va fi interpretată ca acordând, implicit sau în orice alt fel, vreo licență sau vreun drept asupra oricărui brevet sau oricărei mărci comerciale semnate S.C. i-Asigurare Mobile S.R.L. Este interzis să modificați, să copiați, să publicați, să reproduceți, să vindeți sau să comercializați în vreun fel această soluție sau orice informație asociată cu aceasta.


GARANȚII

În cazul polițelor de asigurare RCA, Utilizatorul confirmă că datele și informațiile introduse pe soluția i-Asigurare sunt conforme cu cele din certificatul de înmatriculare, precum și faptul că persoana menționată în formularul de comandă este proprietarul autovehiculului. Utilizatorul își asumă întreaga răspundere privind datele furnizate și acceptă faptul că Operatorul nu va fi ținut răspunzător față de Utilizator și/sau față de terți pentru prejudiciile de orice natură rezultate ca urmare a furnizării unor informații eronate de către Utilizator.

Utilizatorul garantează și își asumă răspunderea pentru plata poliței/polițelor de asigurare comandate, în condițiile și modalitățile stipulate.


ANULARE POLIȚĂ

Conform legislatiei în domeniul asigurărilor, o poliță de asigurare RCA emisă nu poate fi anulată decât în cazul unor erori cuprinse în poliță, erori ce afectează valabilitatea acesteia, sau în cazul în care se face dovada că, din eroare, pentru același autovehicul și același asigurat există în vigoare o altă poliță RCA. În cazul în care Utilizatorul constată în momentul livrării sau ulterior acestui moment faptul că polița emisă de către Operator conform comenzii lansate de către Utilizator conține informații greșite, exclusiv din vina Utilizatorului care a trecut în formularul de comandă date/informații greșite, acesta poate solicita anularea poliței /rectificarea erorilor și emiterea și livrarea unei alte polițe. Dacă, în situația enunțată mai sus, Utilizatorul va solicita emiterea și livrarea unei alte polițe, atunci acesta va fi obligat să achite taxa de transport.


LIMITAREA RĂSPUNDERII

Utilizatorul folosește soluția i-Asigurare pe riscul propriu, Operatorul fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea soluției i-Asigurare sau ca urmare a utilizarii informațiilor acesteia. Operatorul nu este răspunzator de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor din soluția i-Asigurare. Efectuarea de operațiuni neautorizate asupra acestei soluții i-Asigurare și tentativa de efectuare a acestora, incluzând, dar fără a se limita la: utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informații în vederea comercializării lor, blocarea accesului, samd, vor fi pedepsite conform legii.

ÎN NICIUN CAZ OPERATORUL SAU DIRECTORII SĂI, MEMBRII, ANGAJAŢII SAU AGENŢII SĂI NU VOR FI ŢINUŢI RESPONSABILI FAŢĂ DE DUMNEAVOATRĂ SAU FAŢĂ DE TERŢI PENTRU PREJUDICIILE INDIRECTE, VIITOARE SAU SPECIALE, EXEMPLARE SAU PUNITIVE (DE EXEMPLU, DAUNELE COMINATORII ŞI AMENZILE CIVILE) SAU INCIDENTALE, INCLUSIV PENTRU PROFITUL NEREALIZAT, REZULTAT DIN FOLOSIREA DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ A SOLUȚIEI I- ASIGURARE SAU A SERVICIILOR OPERATORULUI, CHIAR DACĂ OPERATORUL A FOST ÎNŞTIINŢAT DESPRE POSIBILITATEA PRODUCERII UNOR ASTFEL DE PREJUDICII.


COMUNICAREA ELECTRONICA

Sunt de acord să primesc toată corespondența precontractuală și contractuală cu S.C. i-Asigurare Mobile S.R.L. pe cale electronică, utilizând datele de contact completat în formularul de comandă, iar această comunicare va produce aceleași efecte ca și comunicarea scrisa. Declar pe propria raspundere că datele de contact îmi aparțin, sunt corecte și complete și orice informație primită prin aceste mijloace de comunicare îmi va fi opozabilă din momentul transmiterii ei de către Operator. În cazul în care datele mele de contact vor suferi modificări, voi comunica în cel mai scurt timp către S.C. i-Asigurare Mobile S.R.L. noile date de contact, prin comunicarea acestora către adresa de e-mail office@i-asigurare.ro. În situația în care nu voi comunica noile date de contact în termen de cel mult 3 zile de la schimbarea acestora sunt de acord și accept ca întreaga culpă îmi aparține, Operatorul fiind exonerat de orice răspundere în ceea ce privește obligația de informare și corespondența precontractuală și contractuală dacă a transmis respectivele informații către datele mele de contact comunicate prin formularul de comandă.


PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

S.C. i-Asigurare Mobile S.R.L. este operator de date cu caracter personal scutit de la obligația de notificare, potrivit Deciziei președintelui ANSPDCP cu nr. 200/2015.

Sunt de acord cu prelucrarea de catre Operator, a datelor mele cu caracter personal inclusiv cele privind starea de sanatate, indispensabile in vederea prestarii serviciilor de asigurare (ofertare, emitere polite, acordare despagubiri), cu respectarea legislatiei specifice in vigoare. Exclusiv in legatura cu politele de asigurare ce au componenta de asigurare de viata si sanatate, autorizez si exonerez de secretul profesional orice medic sau institutie ce detine informatii referitoare la istoricul meu medical, in vederea punerii acestora la dispozitia Operatorului in caz de dauna.

Informațiile furnizate de către Utilizatori sunt prelucrate în scopul emiterii polițelor de asigurare, comunicării ratelor sau polițelor de asigurare scadente precum și în scop de marketing privind produsele/serviciile Operatorului sau a serviciilor Furnizorilor.

Datele personale sunt prelucrate în condiții de siguranță și pentru scopurile specificate, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 129/2018 cu modificările și completările ulterioare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Informatiile furnizate de către Utilizatori vor fi stocate de către Operator în format electronic și nu vor fi furnizate către nici o altă terță parte, decât cele implicate în mod direct în furnizarea serviciilor specifice soluției i-Asigurare.

Utilizatorul are dreptul de a solicita, după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii nr. 129/2018, în special a datelor incomplete sau inexacte.

Mijloacele tehnice pe care Operatorul le pune la dispoziție pentru identificarea și corectarea erorilor survenite cu ocazia introducerii datelor sunt: email (office@i-asigurare.ro).

Utilizatorul are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare.

Utilizatorul are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care îl vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 129/2018, Utilizatorul are dreptul de acces, de intervenție și de opoziție asupra datelor prelucrate.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteți adresa cu o cerere scrisă la: office@i-asigurare.ro.


LEGEA APLICABILĂ ŞI SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

Legea aplicabilă

Toate aspectele juridice, cele legate de drepturi, şi măsurile reparatorii cu privire la orice act, eveniment sau incident, întreprinse în temeiul sau în legătură cu soluția i-Asigurare sau Serviciile Operatorului vor fi guvernate de şi interpretate în conformitate cu legile din România.

Soluţionarea litigiilor

În cazul unui litigiu între Utilizatori şi orice alt Terţ, dumneavoastră înţelegeţi şi sunteţi de acord că Operatorul nu are nici o obligaţie de a interveni. Prin prezentul Acord, absolviţi Operatorul, funcţionarii, angajaţii, agenţii şi succesorii săi în drepturi de plângeri, cereri şi prejudicii de orice natură, cunoscute sau necunoscute, previzibile şi imprevizibile, dezvăluite şi confidenţiale, care decurg din, sau sunt în orice fel legate de astfel de litigii şi/sau de Serviciile Operatorului.

Toate plângerile, litigiile sau neînţelegerile care pot decurge din interpretare, funcţionalitate sau care sunt în orice fel legate de utilizarea de către dumneavoastră a soluției i-Asigurare sau a Serviciilor Operatorului, care nu pot fi rezolvate amiabil prin discuţii şi negocieri directe în termen de 30 (treizeci) Zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației, vor fi supuse jurisdicţiei exclusive a instanţelor de la sediul Operatorului.