0753 701 451 0724 608 149 0752 616 804
office@i-asigurare.ro

Protecția datelor cu caracter personal

i-Asigurare

Dumneavoastră aveți dreptul de proprietate asupra informațiilor pe care le creați sau stocați prin intermediul i-Asigurare, în contul dumneavoastră. În cazul în care nu este specificat altfel, utilizarea de către dumneavoastră a serviciilor i-Asigurare nu ne acorda dreptul de a utiliza, reproduce, adapta, modifica, publica sau distribui conținutul creat de dumneavoastră în contul dumneavoastră i-Asigurare. Dar ne acordați permisiunea de a accesa, copia, distribui, stoca, transmite informații cu privire la contul dumneavoastră de utilizator, cu scopul de a vă furniza serviciile i-Asigurare.

i-Asigurare Mobile în calitate de operator de date cu caracter personal scutit de la obligația de notificare, potrivit Deciziei președintelui ANSPDCP cu nr. 200/2015, prelucreaza, prin mijloace mixte, datele cu caracter personal furnizate de dvs., in mod liber si informat, in scopuri de reclama, marketing si publicitate/comert online/newsletter/administrarea site-ului www.i-asigurare.ro. i-Asigurare se obliga să administreze în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: prestarea de servicii de asigurare.

Refuzul dvs. de în ceea ce privește furnizarea datelor determină imposibilitatea concretizării serviciului solicitat. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către persoana responsabilă pentru calcularea ofertelor de asigurare și emiterea polițelor, transmițând aceste date către companiile de asigurare, cu scopul de a obtine tarifele de asigurare. Datele nu se vor transmite catre alti operatori, ele fiind stocate in siguranță pe servere performante. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrarii datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor(*). Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată trimisă la sediul i-Asigurare Mobile, Bulevardul Mircea Voda 24, etaj 3, sector 3, București. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinatate.

Notă (*) orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevazute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială). Prin urmare, această mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nici o justificare, la prelucrarile datelor sale personale în scopuri de marketing direct.